Tłumaczenia pisemne

Dokumenty, pisma, instrukcje obsługi, dokumentacje medyczne

Tłumaczenia poświadczone

Dokumenty urzędowe, pisma sądowe, akty notarialne.

Tłumaczenia ustne

Obsługa tłumaczeniowa konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań biznesowych.